Home

Shamanic Healing

 

 

Vad är shamansk healing?

 

"I Korthet kan man beskriva

Shamansk Healing som en mycket gammal naturlig läkekonst för att upprätthålla och skapa balans hos människan, djuren

i naturen och i vår nära omgivning"

 

 

Det viktigaste och mest grundläggande för allt levandes välbefinnade är att själen mår bra.

 

Shamanismen är inte en religion i sig men kan beskrivas som en komplicerad naturreligion

likt animismen. Vidare kan man beskriva shamanism som en mycket gammal konst och kunskapskälla för det andliga helandet av allt levande som förfädersandarna anförtrott shamanen/medicinmannen sedan människans begynnelse.

 

 

I korthet kan man beskriva det shamanska arbetet så här:

 

shamanen reser tillsammans med sina kraftdjur in i andevärlden i ett transliknande tillstånd med hjälp av antingen trumman eller skallran för att där möta de andar och hjälpare som är relevanta för att svara på frågan eller ge den bot som behövs i det helande syfte denne söker hjälp för. Sedan reser denne tillbaka hit till vår verklighet med den information eller det som hämtades från andevärlden

och överlämar detta till klienten.

Du kan läsa mer om detta på sidan shamanism

 

Man behöver inte veta exakt vad det är man behöver hjälp med innan man kontaktar mig för behandling.

Det kan vara så att man vet precis vad man vill ha hjälp med eller önskar sig men det kan ochså vara så att man behöver diskutera kring vad man behöver hjälp med för att komma underfund med bakomliggande orsaker till att situationen ser ut som den gör och vad det ursprungliga problemet är för att hitta rätt syfte för behandling. Oavsett så enas vi alltid tillsammans om ett så bra syfte som möjligt för behandlingen utifrån ditt behov av hjälp och vad det är du behöver hjälp med eller önskar dig innan jag reser in i andevärlden för att hämta boten eller svar på frågan eller vad det nu är som behöver hämtas. Det mesta går att behandla och de flesta situationer.

här kan du läsa mer om de olika behandlingarna.

 

 

Av moraliska, etiska och personliga skäl undanbeder jag starkt alla uppdrag där det gäller en tredje part som inte har gett sitt godtyckliga samtycke om inte starka skäl föreligger att en person är i stort behov av hjälp men inte kan ge sitt medgivande.

 

tystnadsplikten tillämpas alltid!

 

 

 

Varmt Välkommen att kontakta mig för rådgivning och behandling.

 

 

Väl mött/ Roxy Andersohn